همفکران
1401/02/26
15:55
#کدال #شفاف_سازی #خبهمن 📌توثیق دارایی ها دارایی توثیق شده جهت انتشار 3.000.000 میلیون ریال اوراق مرابحه شرکت سیباموتور برای دوره 4 ساله با نرخ 1...

#کدال


#شفاف_سازی


#خبهمن📌توثیق دارایی ها
دارایی توثیق شده جهت انتشار ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه شرکت سیباموتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد و موعد پرداخت هر ۳ماه یک بار، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی شامل: سهام شرکت بهمن دیزل از پرتفوی گروه بهمن به تعداد ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم با بهای تمام شده ۷۶۱.۵۶۲ میلیون ریال و ارزش روز ۳.۴۹۰.۵۰۰ میلیون ریال


Hamfekran.com


@Agahmoshaveانتهای خبر

0
0