سهم گلچین
1401/03/11
10:18
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,540,263 2448 واحد منفی ارزش بازار 61,093,804 میلیارد ریال ارزش معاملات 11,057 میلیارد ریال حجم معاملات 1.821 میلیارد ...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۴۰,۲۶۳


۲۴۴۸ واحد منفی


ارزش بازار ۶۱,۰۹۳,۸۰۴ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۱,۰۵۷ میلیارد ریال


حجم معاملات ۱.۸۲۱ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


کگل ۶۵۴ واحد مثبت


نوری ۵۳۲ واحد منفی


شتران ۳۸۴ واحد منفی


شپنا ۳۳۴ واحد منفی


فملی ۳۰۱ واحد منفی


شستا ۲۸۸ واحد منفی


شپدیس ۲۵۳ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


شستا ۲۵۵ میلیون سهم


قثابت ۷۳ میلیون سهم


خگستر ۷۱ میلیون سهم


خودرو ۷۱ میلیون سهم


خساپا ۵۶ میلیون سهمانتهای خبر

0
0