کدال۳۶۰
1401/04/01
15:19
#لبوتان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/03/31 ▪️ شرکت گروه صنعتی بوتان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 معادل 4,123,112 میلیو...

#لبوتان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱▪️ شرکت گروه صنعتی بوتان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معادل ۴,۱۲۳,۱۱۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۲٪ افزایش داشته است.▪️«لبوتان» با سرمایه ثبت شده ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۹,۹۲۹,۱۶۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۵:۲۰:۲۴ (۹۰۰۵۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0