آریاسهم
1400/03/03
09:51
⏺ #غکورش عرضه اولیه این هفته تاریخ عرضه اولیه:چهارشنبه 5 خرداد دامنه قیمتی: 2850 تا 2995 تومان حداکثر سهمیه درنظر گرفته برای هر کد: 500 سهم حد...

⏺ #غکورش عرضه اولیه این هفتهتاریخ عرضه اولیه:چهارشنبه ۵ خرداد


دامنه قیمتی: ۲۸۵۰ تا ۲۹۹۵ تومان


حداکثر سهمیه درنظر گرفته برای هر کد: ۵۰۰ سهم


حداکثر نقدینگی لازم: حدود ۱ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان

انتهای خبر

0
0