سینا سلیمانی
1401/03/31
23:11
در اسفند ماه سال قبل حدودا : فولاد 1100 تومان فملی 715 تومان وغدیر 1300 تومان شستا 95 تومان وتجارت 190 تومان وبصادر 190 تومان وصندوق 1150 تومان کگ...

در اسفند ماه سال قبل حدودا :فولاد ۱۱۰۰ تومان


فملی ۷۱۵ تومان


وغدیر ۱۳۰۰ تومان


شستا ۹۵ تومان


وتجارت ۱۹۰ تومان


وبصادر ۱۹۰ تومان


وصندوق ۱۱۵۰ تومان


کگل ۱۱۹۰ تومان


کچاد ۱۵۴۷ توماناین سهم ها شاخص ساز هستند ، از ۴-۵ صنعت مختلف هم هستند ! امروز هم با تلورانس ۵٪ در همین سطح قیمت ها هستند !!!!!!اما شاخص در اسفند ماه ۱۲۷۰ واحد بوده الان ۱۵۴۰ واحد 😁مدیران محترم سازمان ، وقتش نشده توضیح بدید چطور میتونید اینطوری شعبده بازی کنید؟؟ حس نمیکنید مردم میبینند ، میفهمند و شعور دارند؟؟؟ فکر نمیکنید این حجم از کنترل و سرکوب بازار بیش از حد نخ نما شده؟؟!!کریس آنجل هم نمیتونست مثل شما بزرگواران بطور ممتد و مستمر یک شعبده رو تکرار کنه ...این بازار منفی بود ولی جون داشت ، حجم معاملاتش کم شد ولی نفس میکشید ، شما کشتیدش ...

انتهای خبر

0
0