تی اس ای پرس
1399/10/29
11:42
افزایش قیمت دلار در بازار آزاد؛ نرخ دلار از محدوده 22 هزار تومان فاصله گرفته است و به نظر بین 22 تا 23 قصد نوسان دارد

افزایش قیمت دلار در بازار آزاد؛ نرخ دلار از محدوده ۲۲ هزار تومان فاصله گرفته است و به نظر بین ۲۲ تا ۲۳ قصد نوسان دارد


انتهای خبر

0
0