تحلیل برای سود
1400/10/26
22:10
شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو | 📆 1400/10/26 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 26,880 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 10,290 ♦️قیمت ...

شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۶,۸۸۰🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۰,۲۹۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۳۸

انتهای خبر

0
0