کارگزاری آبان
1400/09/01
09:32
📈نفتی ها در غیاب #شپنا و #شزنگ با معاملاتی سبز رنگ همراه اند.#شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شاوان، #شبهرن، #شنفت، #ونفت و #شراز مثبت و متعادل داد ...

📈نفتی ها در غیاب #شپنا و #شزنگ با معاملاتی سبز رنگ همراه اند.#شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شاوان، #شبهرن، #شنفت، #ونفت و #شراز مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان #شرانل و #شپاس تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار منفی معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0