کافه بورس
1399/08/18
16:14
#خپارس پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پارس خودرو درصد افزایش سرمایه: 418 درصد محل تامین: مازاد تجدید ارزیا...

#خپارس پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پارس خودرو


درصد افزایش سرمایه: ۴۱۸ درصد


محل تامین: مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاانتهای خبر

0
0