پایگاه خبری انتخاب
1399/09/16
14:05
جهانگیری: 🔹با وجود احتمال تغییر در سیاست‌های دولت آینده آمریکا باید برای شرایط ادامه تحریم‌ها آمادگی و برنامه داشته باشیم 🔹باید صدایی واحد از قوا...

جهانگیری:


🔹با وجود احتمال تغییر در سیاست‌های دولت آینده آمریکا باید برای شرایط ادامه تحریم‌ها آمادگی و برنامه داشته باشیم🔹باید صدایی واحد از قوای سه گانه شنیده شود🔹 اقتصاد موضوعی مستقل و صرفا متاثر از مسایل اقتصادی نیستجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲T۶B


🆔 @Ebtekhab_irانتهای خبر

0
0