خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/11
22:30
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/02/11 ♦️نماد P/NAV 1⃣- پترول ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۱۱♦️نماد P/NAV۱⃣- پترول ۴۰٪۲⃣- وپترو ۴۹٪۳⃣- تاپیکو ۶۱٪۴⃣- پارسان ۶۲٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0