اقتصاد ایران
1399/08/11
11:32
نتایج انتخابات امریکا تا این لحظه: دونالد ترامپ ۳۴۳۴۵۹۸۰ جو بایدن ۲۹۷۸۶۴۳۱ محسن رضایی میرقاعد ۱۴۵۷۶۰ 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

نتایج انتخابات امریکا تا این لحظه:دونالد ترامپ ۳۴۳۴۵۹۸۰جو بایدن ۲۹۷۸۶۴۳۱محسن رضایی میرقاعد ۱۴۵۷۶۰🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

انتهای خبر

0
0