موج مثبت Positive Wave
1399/08/27
12:03
#شستا 2900 تومان با افت 19 درصدی بازگشایی شد

#شستا ۲۹۰۰ تومان با افت ۱۹ درصدی بازگشایی شد


انتهای خبر

0
0