بتاسهم
1401/05/31
18:20
رجزخوانی برجامی لاپید در گفت‌وگو با ماکرون 🔹نخست‌وزیر رژیم موقت صهیونیستی در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور فرانسه گفته تل‌آویو با بازگشت به برجام مخالف اس...

رجزخوانی برجامی لاپید در گفت‌وگو با ماکرون🔹نخست‌وزیر رژیم موقت صهیونیستی در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور فرانسه گفته تل‌آویو با بازگشت به برجام مخالف است و التزامی به آن نخواهد داشت.

انتهای خبر

0
0