تکنیکال ثنایی
1400/05/27
19:01
#شاخص کل بروزرسانی. روند مثبت شاخص ادامه دارد وضعف تاثیرگذاری مشاهده نمی شودمقاومت بعدی محدوده1540000و1685900 1400/05/27

#شاخص کل بروزرسانی.


روند مثبت شاخص ادامه دارد وضعف تاثیرگذاری مشاهده نمی شودمقاومت بعدی محدوده۱۵۴۰۰۰۰و۱۶۸۵۹۰۰


۱۴۰۰/۰۵/۲۷انتهای خبر

0
0