کارگزاری آبان
1400/11/23
14:38
📊#قشیر اطلاعیه 1400/11/21 *تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد* توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

📊#قشیر


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۱/۲۱


*تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد*


توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
دانلود
انتهای خبر

0
0