بتاسهم
1399/09/19
16:10
فوری مهم شبکه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جو بایدن قصد دارد در برنامه های تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا بازبینی گسترده ای انجام ده...

فوری مهم


شبکه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جو بایدن قصد دارد در برنامه های تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا بازبینی گسترده ای انجام دهد./ ایسناانتهای خبر

0
0