بتاسهم
1399/08/22
07:21
سدیدی عضو هیات مدیره شرکت بورس: صندوق پالایش یکم منفی باز نخواهد شد؛ سیاست گذار تدبیری خواهد کرد، که این صندوق با بازدهی منفی باز نشود.

سدیدی عضو هیات مدیره شرکت بورس:


صندوق پالایش یکم منفی باز نخواهد شد؛ سیاست گذار تدبیری خواهد کرد، که این صندوق با بازدهی منفی باز نشود.انتهای خبر

0
0