دنیای اقتصاد
1399/09/19
14:23
مرغ دولت یک پا دارد 👈 واکنش دولت به پیشنهاد بخش خصوصی برای توزیع نهاده‌های دامی؛ 🔶 دولت همچنان اصرار دارد که عامل پخش و توزیع نهاده‌های دامی باشد...

مرغ دولت یک پا دارد👈 واکنش دولت به پیشنهاد بخش خصوصی برای توزیع نهاده‌های دامی؛🔶 دولت همچنان اصرار دارد که عامل پخش و توزیع نهاده‌های دامی باشد در حالی‌که نارسا بودن این سیستم باعث شده که مردم مرغ ۳۷ هزار تومانی را هم در بازار شاهد شوند و این ماده غذایی مانند دلار هر روز یک قیمت دارد.🔶 بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط به این صنعت به‌طور رسمی حاضر شدند خودشان عامل پخش نهاده‌ها باشند و قیمت نهایی را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند اما شیرینی و رانت ارز دولتی مانع اصلی است... «دنیای اقتصاد» بررسی می کند.کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/۵۸۳۸۷۱انتهای خبر

0
0