بورس۲۴
1400/09/02
14:09
«ویسا» از اصلاح سند مالکیت خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا از اصلاح سند ملک خبر داد.

انتهای خبر

0
0