همفکران
1399/08/11
15:57
#کدال #شفاف_سازی #ثمسکن 📌 برگزاري مزايده فروش 16 درصد از سهام (معادل با 19.200.000 سهم) شرکت بازرگانی مهر مینای کیش از شرکت‌های وابسته

#کدال


#شفاف_سازی


#ثمسکن📌 برگزاری مزایدهفروش ۱۶ درصد از سهام (معادل با ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ سهم) شرکت بازرگانی مهر مینای کیش از شرکت‌های وابستهانتهای خبر

0
0