صدای بورس
1401/05/31
15:13
🚨🚨 اطلاعیه بسیار مهم 🚨🚨 با توجه به شرایط بازار و نیاز مبرم کاربران عزیز به دسترسی نقاط حمایتی و مقاومتی نمادهای بازار سرمایه برای روز ...

🚨🚨 اطلاعیه بسیار مهم 🚨🚨با توجه به شرایط بازار و نیاز مبرم کاربران عزیز به دسترسی نقاط حمایتی و مقاومتی نمادهای بازار سرمایه برای روز شنبه، بعد از ورود به کانال زیر، نام نماد خود را برای ادمین کانال ارسال نمایید تا نقاط دقیق حمایت و مقاومت نماد شما راس ساعت ۲۰:۰۰ روز جمعه در کانال کندل سبز درج گردد.پیش بینی درج بیش از ۱۰۰ نقطه حمایت و مقاومت نمادهای بازار سرمایه وجود دارد...👈 ضمنا نقاط حمایت و مقاومت تمام نمادهای شاخص ساز بدون نیاز به اعلام قبلی در لیست بررسی ها قرار دارد.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇https://t.me/CandeleSabz


https://t.me/CandeleSabz


https://t.me/CandeleSabzانتهای خبر

0
0