همفکران
1399/08/24
17:46
#کدال #افزایش_سرمایه #دسبحان 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو ▪️درصد افزایش سرمایه: 15% ▪️محل ت...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#دسبحان📌پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو▪️درصد افزایش سرمایه: ۱۵٪


▪️محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیانتهای خبر

0
0