کارگزاری آبان
1400/02/25
09:23
📈بانکی ها معاملاتی نوسانی را تجربه می کنند.#وتجارت, #وبصادر, #ونوين و #وسينا با گرایشی منفی متعادل دادو ستد می شوند.#وپاسار, #وپارس, #وپست و #وخاور...

📈بانکی ها معاملاتی نوسانی را تجربه می کنند.#وتجارت, #وبصادر, #ونوین و #وسینا با گرایشی منفی متعادل دادو ستد می شوند.#وپاسار, #وپارس, #وپست و #وخاور مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0