سیگنال طلایی
1399/08/24
03:15
با توجه به نوع معاملات و احتمال خرید گروهی در سهم و انحصاری کردن افراد ریسک پذیر میتونن ورد کنن اما با رعات شرط های زیر : در صورت شکست مقاومت 400...

با توجه به نوع معاملات و احتمال خرید گروهی در سهم و انحصاری کردن افراد ریسک پذیر میتونن ورد کنن اما با رعات شرط های زیر :
در صورت شکست مقاومت ۴۰۰۰ در سهم به سهم ورود کنید و هر عرضه ای شد خریدار باشید البته بعد از اینکه قیمت ۴۰۰۰ تومان رد شد .
دوم : حد ضرر رو ۳۲۰۰ قرار بدید
انتطار بازدهی در مرحله اول ۷۰٪ (سقف قیمتی )https://telegram.me/joinchat/AAAAAD۹OYmR۳Y۶QO-۴b۶۶wانتهای خبر

0
0