سهام سودآور
1399/09/04
10:46
قیمت واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد، یک پنجم قیمت واکسن شرکت فایزر 🔹دانشگاه آکسفورد انگلیس اعلام کرد قیمت واکسن کرونای ساخت این دانشگاه، یک پنجم واک...

قیمت واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد، یک پنجم قیمت واکسن شرکت فایزر🔹دانشگاه آکسفورد انگلیس اعلام کرد قیمت واکسن کرونای ساخت این دانشگاه، یک پنجم واکسن آمریکایی شرکت فایزر است.


🔹دانشگاه آکسفورد میزان کارآیی واکسن ساخت این دانشگاه را ۹۰ درصد اعلام و قیمت آن را سه پوند انگلیس تعیین کرد.


🔹امکان نگهداری واکسن ساخت آکسفورد در دمای یخچال‌‌های عادی وجود دارد که نگهداری و انتقال آن را تسهیل می کند. در حالی که واکسن ساخت شرکت فایزر باید در دمای منفی ۷۲ درجه نگهداری شود.

انتهای خبر

0
0