کدال۳۶۰
1401/05/30
15:20
#آرمان آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت بیمه آرمان با فایل های پیوست...

#آرمان


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت بیمه آرمان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۵:۲۱:۲۲ (۹۲۶۹۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0