کدال۳۶۰
1401/06/02
10:38
#غدام #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/04/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت خوراک دام پارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 معادل 181,344 می...

#غدام


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت خوراک دام پارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ معادل ۱۸۱,۳۴۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۴۰٪ افزایش داشته است.▪️«غدام» با سرمایه ثبت شده ۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۰۴,۸۷۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۰:۳۹:۵۲ (۹۲۸۳۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0