پارسیس تحلیل
1399/08/27
15:52
#اختصاصی #خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- میانگین ارزش معاملات هفته چهارم آبان 1399 به 10669 میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#اختصاصی #خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- میانگین ارزش معاملات هفته چهارم آبان ۱۳۹۹ به ۱۰۶۶۹ میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0