وارن بافت
1401/02/26
09:40
#فاذر سهم روند صعودی گرفته است . با تثبیت بالای ۱۰۰ تومان اهداف بالاتری را سهم خواهد دید .

#فاذر سهم روند صعودی گرفته است . با تثبیت بالای ۱۰۰ تومان اهداف بالاتری را سهم خواهد دید .


انتهای خبر

0
0