کارگزاری آبان
1399/08/12
09:21
📈فلزات اساسي نیز امروز معاملات خود را پر عرضه آغاز کردند.#فولاد٬ #فملي٬ #فاسمين٬ #كوير٬ #فباهنر٬ #فلوله٬ #كيميا٬ #فولاژ٬ #وتوكا٬ #فولاي٬ #فسرب٬ #فر...

📈فلزات اساسی نیز امروز معاملات خود را پر عرضه آغاز کردند.#فولاد٬ #فملی٬ #فاسمین٬ #کویر٬ #فباهنر٬ #فلوله٬ #کیمیا٬ #فولاژ٬ #وتوکا٬ #فولای٬ #فسرب٬ #فرآور و #فزرین فشار فروش را تجربه می کنند.#فپنتا #فنورد #فباهنر با افزایش تقاضا همراه اند.#فولاد٬ #فملی٬ #ذوب٬ #فخوز و #کاوه نیز متعادل و با گرایشی منفی معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0