آواتحلیل
1399/10/06
18:18
#بررسی_گزارش_کدال #کیمیا ✅ شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران در آذر ماه به فروش 27 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به میانگین 8 ماهه رشد 70 درصدی ر...

#بررسی_گزارش_کدال #کیمیا✅ شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران در آذر ماه به فروش ۲۷ میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به میانگین ۸ ماهه رشد ۷۰ درصدی را نشان می دهد.✅ کیمیا در این ماه حدود ۲۷۵۱ تن کنسانتره روی اکسیده با نرخ ۱۰ میلیون تومان به فروش رساند. این در حالی است که مقدار فروش این محصول در ماه قبل حدود ۲۰۱۶ تن با نرخ ۱۱ میلیون تومان بوده است.✅ فروش سه فصل ابتدایی سال مالی شرکت به ترتیب ۳۷ ، ۵۶ و ۶۵ میلیارد تومان بوده است.✅ کیمیا طی ۹ ماهه نخست سال جاری، ۱۵۸ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۹۱ میلیارد تومان بوده است.قیمت سهم ۴۱۸۰ تومان می باشد و در یکماه گذشته ۵۳ درصد رشد داشته است...انتهای خبر

0
0