کدال۳۶۰
1401/06/02
15:08
#شکام آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز...

#شکام


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۱۰:۰۰ (۹۲۸۷۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0