کارگزاری آبان
1399/10/29
08:09
📊#فپنتا اطلاعیه 99/10/29 *صنعتي سپنتا* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 3,015 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 307 درصد افزایش سود نسبت به دوره م...

📊#فپنتا


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*صنعتی سپنتا*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۳,۰۱۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۳۰۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0