سهم گلچین
1401/06/01
22:59
نورنیوز: از فروردین ۱۴۰۰ که مذاکرات رفع تحریم‌ها با روی کار آمدن دولت بایدن آغاز و تاکنون ادامه یافته، روایت‌های رسانه‌ای مختلفی از رویکردهای ایرا...

نورنیوز:از فروردین ۱۴۰۰ که مذاکرات رفع تحریم‌ها با روی کار آمدن دولت بایدن آغاز و تاکنون ادامه یافته، روایت‌های رسانه‌ای مختلفی از رویکردهای ایران و آمریکا در مذاکرات منتشر شده.اکنون و با اذعان غربی‌ها به سازنده بودن پاسخ‌های ایران، محتوای پاسخ آمریکا ابهامات زیادی را روشن خواهد کرد.انتهای خبر

0
0