موج مثبت Positive Wave
1399/11/12
11:56
حقوقی #وخارزم تقریبا در حال خرید پی در پی و در حال جمع آوری شناوری سهم هست در کل حقیقی ها در این بازار باید سطح دانش و آگاهیشون رو بالا ببرند.

حقوقی #وخارزم تقریبا در حال خرید پی در پی و در حال جمع آوری شناوری سهم هستدر کل حقیقی ها در این بازار باید سطح دانش و آگاهیشون رو بالا ببرند.

انتهای خبر

0
0