کارگزاری آبان
1401/03/30
10:00
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 233 میلیون سهم خگستر 229 میلیون سهم دی 195 میلیون سهم شستا 160 میلیون سهم خودرو 140 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۲۳۳ میلیون سهم


خگستر ۲۲۹ میلیون سهم


دی ۱۹۵ میلیون سهم


شستا ۱۶۰ میلیون سهم


خودرو ۱۴۰ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0