نوآوران امین
1399/11/07
17:48
تاید واتر خاورمیانه (#حتاید) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️ درآمد شناسایی ش...

تاید واتر خاورمیانه (#حتاید)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، (۵) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۹ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۳۶۴,۳۶۷ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۲۲۹,۶۲۶ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۳۴۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۳,۶۴۳,۶۶۶ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0