تارگت بورس
1399/08/25
18:49
📊#خاهن_بروزرسانی 🔷عبور از مقاومت سقف کانال بسیار با اهمیت خواهد بود محدوده 3600 محدوده ی مهمی برای سهم خواهد بود 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا ف...

📊#خاهن_بروزرسانی🔷عبور از مقاومت سقف کانال بسیار با اهمیت خواهد بودمحدوده ۳۶۰۰ محدوده ی مهمی برای سهم خواهد بود
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۵ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0