کدال۳۶۰
1399/09/16
12:05
#بالاس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/3...

#بالاس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«بالاس» با سرمایه ثبت شده ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۳۹۹-۰۹-۱۶ ۱۲:۰۴:۵۱ (۷۰۰۳۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0