نوسانگیر بازار سرمایه
1400/07/14
09:26
🟢 #زدشت درآستانه صف خرید +2.68% ✳️ حجم معاملات بیشتر از 110.000 ✳️ قدرت خریدار 1.68 برابر فروشنده ✳️ سرانه خرید هر کد حقیقی : 8 میلیون تومان ✅...

🟢 #زدشت درآستانه صف خرید +۲.۶۸٪✳️ حجم معاملات بیشتر از ۱۱۰.۰۰۰✳️ قدرت خریدار ۱.۶۸ برابر فروشنده
✳️ سرانه خرید هر کد حقیقی : ۸ میلیون تومان✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0