آتی کالا
1399/08/12
08:09
نگین دی در صورت عبور از محدوده مقاومتی 14200-14400، محدوده هدف بعدی 14800-15000 را به دنبال خواهدداشت و در صورت اصلاح با محدوده حمایتی 13600-13800 ...

نگین دی در صورت عبور از محدوده مقاومتی ۱۴۲۰۰-۱۴۴۰۰، محدوده هدف بعدی ۱۴۸۰۰-۱۵۰۰۰ را به دنبال خواهدداشت و در صورت اصلاح با محدوده حمایتی ۱۳۶۰۰-۱۳۸۰۰ مواجه است.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0