تارگت بورس
1399/08/23
20:19
📊#ودی_بروزرسانی گام اول تارگت 2500 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 23 آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#ودی_بروزرسانی


گام اول تارگت ۲۵۰۰💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۳ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0