بتاسهم
1399/11/08
10:54
#فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهانفولاد ۲۰ درصد از سهم بازار ورق‌های فولادی تخت در منطقه را در اختیار دارد و با ظرفیت تول...

#فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهانفولاد ۲۰ درصد از سهم بازار ورق‌های فولادی تخت در منطقه را در اختیار دارد و با ظرفیت تولید حدود ۱۱/۴ میلیون تن آهن اسفنجی در صدر بزرگترین تولیدکننده‌های آهن اسفنجی در جهان قرار دارد.


انتهای خبر

0
0