بورس۲۴
1400/10/14
15:20
جزئیات هزینه های مصرف انرژی «شزنگ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تجهیز نیروی زنگان در خصوص جزئیات هزینه های انرژی شفاف سازی نمود. شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ هزار مترمکعب گاز سوخت با نرخ ۲ هزار ریال و ۱۴۷ مگاوات برق با نرخ ۳ هزار ریال مصرف خواهد نمود. هم چنین پیش بینی مقداری انرژی ها برای سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۱۴ هزار متر مکعب گاز سوخت،۱۸۳ هزار مگاوات برق خواهد بود.

انتهای خبر

0
0