محمود رحمانی
1399/09/30
12:10
جناب #بپیوند قیمت های دیروز و زیر ۳۳۰۰ تقدیم میکنن با پایانی بالا بخاطر جو بازار

جناب #بپیوند قیمت های دیروز و زیر ۳۳۰۰ تقدیم میکنن با پایانی بالا بخاطر جو بازار


انتهای خبر

0
0