اقتصاد آنلاین
1399/11/12
12:11
🔷پنل استفاده از فناوری‌های دیجیتال "برای مهار کرونا" 🔻محور کنفرانس: حکمرانی عصر دیجیتال ⏰۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ اینستاگرام پژوهشکده سیاست‌گذا...

🔷پنل استفاده از فناوری‌های دیجیتال "برای مهار کرونا"


🔻محور کنفرانس: حکمرانی عصر دیجیتال


⏰۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰اینستاگرام پژوهشکده سیاست‌گذاری:


https://www.instagram.com/spri.insta📌 اینستاگرام اندیشکده حکمرانی شریف:


https://www.instagram.com/gptt_ir/📌 سایت کنفرانس:


http://gppevent.ir/fa/📌 کانال آپارات کنفرانس:


https://www.aparat.com/gppevent📌 اینستاگرام کنفرانس:


https://www.instagram.com/gpp.event/📌 اسکای روم کنفرانس:


https://vc.sharif.edu/ch/gppevent📌 اینستاگرام اقتصادآنلاین:


https://www.instagram.com/eghtesadonline.ir@spri۱


@gppeventانتهای خبر

0
0