بیدار بورس
1401/05/31
16:01
🔴بورل: ارزیابی پاسخ ایران به متن پیشنهادی معقول بود؛ حتی فراتر از آن! 📢«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص اینکه دیپلمات‌های اروپ...

🔴بورل: ارزیابی پاسخ ایران به متن پیشنهادی معقول بود؛ حتی فراتر از آن!📢«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص اینکه دیپلمات‌های اروپایی پاسخ ایران به متن اتحادیه اروپا را معقول خوانده بودند، توضیح داد: در واقع، کمی فراتر از آن است، بیشتر پاسخ‌هایی که من از منابع اروپایی دریافت کردم این بود که آمریکا می‌تواند با پاسخ ایران همکاری کند.انتهای خبر

0
0