کدال۳۶۰
1399/09/05
17:19
#زماهان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 112,92...

#زماهان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۱۱۲,۹۲۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۷٪ افزایش داشته است.▪️«زماهان» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۸۱,۸۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۷:۱۹:۴۷ (۶۹۶۱۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0