کانال کدال
1399/10/29
07:59
📊 نماد : ختوقا 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران ✅ ...

📊 نماد : ختوقا📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔽(-۱۰۰٪)


از مبلغ ۱۱۳,۸۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۳۰۹٪)


از مبلغ ۵۱,۴۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۰,۱۳۹ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۳۲۵٪)


تحقق سود ۳۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۶۹ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۳٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌‌های غیرتجاری می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۲۹٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۲٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان دوره : 🔽(-۸۵٪)


علت: کاهش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ختوقا #صورت_مالی۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۰:۴۰:۲۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0